top of page
logo 1 white.png

projekt

Projekt third // space je multižánrová umělecká platforma zaměřující se na participativní formy umění, především tvorbu inscenací/instalací s vysokou mírou aktivního zapojení návštěvníků. Spolek se zaměřuje na vytváření inscenací/instalací kombinujících prvky divadla, performance a dalších forem současného umění (výtvarného, akustického apod). Cílem projektu je vytvořit tzv. “třetí prostor” pro co nejširší okruh diváků. Zkušenosti nabyté z oblasti umělecké tvorby dále transformuje vzdělávacích sebezkušnostních programů.

Spolupracující umělci: Aneta Fodorová, Martina Dobiášová, Michal Hor Horáček, Petra Vlachynská, Jana Hauskrechtová, Juliana Höschlová, Martin Tvrdý, Mary C, Marta Vítů, Matěj Sýkora, Jiří Kniha, Michal Kindernay a další

Spolupracující instituce a organizace: Nová síť, PaNaMo, H40 Art & Digital Lab, Synth Library, Effetto Larsen, Nový prostor, ZUŠ Kolín, Galerie Výtoň, SE.S.TA Centrum choreografického rozvoje, Krajinou přílivu, Studio Paměť a další

Název platformy third // space, tedy „třetí prostor” odkazuje k termínu, jehož autorem je britský psychoanalytik D. W. Winnicott. Označuje tak prostor, jenž vzniká mezi intrapsychickou, tedy subjektivní realitou a realitou sdílenou. Podle Winnicotta je stejně reálný a pravdivý jako oba prostory, mezi nimiž se rozprostírá. D. W. Winnicott nechával své dětské i dospělé pacienty  do tohoto prostoru vstupovat, později pouze přihlížel, jak do něj vstupují a jak se v něm chovají. Věříme, že tento typ prostoru vzniká i mimo zdi terapeutického vztahu a může vzniknout také „tam“, kde je člověk pozván k akci, ke hře. Třetí prostor chápeme jako prostor mezi mentálním stavem jednotlivce a vnější realitou.

Zkoumáme jeho „přetékání“ do reality, respektive jeho fyzické či vnější otisky v prostoru sdílené reality. Předpokládáme totiž, že je možné být  ve třetím prostoru nejen sám, ale také ve dvou, ve třech či ve větší skupině. Tento prostor má co do činění s hrou. Zajímá nás, jaký

je vztah mezi hrou a třetím prostorem. V rámci zkoumání třetího prostoru vytváříme metody, které pomáhají „divákům“ či spíše účastníkům našich performance do třetího prostoru snadněji vstupovat, lépe se v něm orientovat a posléze i pochopit, že jej sami utvářejí.

logo 2 white.png
bottom of page