top of page
logo 1 white.png

gotické světlo

Workshop gotické světlo pozve žáky, aby pomocí pestrobarevných divadelních světelných filtrů vytvořili gotické vitrážové okno. V rámci tohoto workshopu se žáky dozví nejen něco o gotické architektuře a středověku, ale také o působení barev na lidskou duši a význam barev nejen pro lidský život. 

délka programu

4 vyučovací hodiny

minimální věk

10 let

kapacita

1 školní třída

cílové vědomosti konkrétní

základní přehled v oblasti barokní architektury, literatury, jazyka, sochařství a malířství

cílové vědomosti obecné

nahlédnutí historické podmíněnosti interpretace dějin, princip mobility elit

cílové schopnosti

organizace a kooperace ve skupině, přijetí svých předpokladů a z nich vyplývající role ve skupině, formulace a artikulace fungujících a nefungujících principů uvnitř pracovní skupiny, sebereflexe, rozvoj schopnosti hodnocení ostatních a hodnocení činnosti

technické požadavky

školní třída s možností vytvoření pracovních center, okna, ideálně možnost připojit počítač do soundsystému (možnost také zvukový záznam poslat na počítač, který je v dané třídě k soudsystému připojen)

cena

200/žák

"Líbilo se mi, jak jsme to mohli udělat,  jak jsme chtěli. Že to bylo podle nás."

"Krásně to pak svítilo v okně a ráno vždycky naše třída svítila."

"Chtěl bych na takový workshop znova."

logo 2 white.png
bottom of page