top of page
logo 1 white.png

vzdělávání

Edukační a preventivní programy platformy third // space umožňují žákům i učitelům vstupovat do prostoru, kde se role žák a učitel stávají pouhými póly, mezi nimiž se mohou všichni svobodně pohybovat. 

Všechny programy kladou důraz svobodou tvořivost, na podporu aktivity žáků, rozvoj komunikačních dovedností a schopnosti spolupráce ve skupině.

Programy jsou vyvíjeny v úzké spolupráci se studenty a vychází tedy z jejich potřeb a požadavků, které jsou neustále integrovány do podoby programů. Žáci jsou tak pozváni k zodpovědnosti za svůj vlastní zážitek a za zážitek účastníků po nich.

Vzhledem k uměleckému zaměření platformy ani vzdělávací programy neopomíjí estetický zážitek z programů. Pro jeho dosažení jsou využívány moderní technologie, které mimo jiné také umožňují přesunutí některých programů do online prostředí. 

 

 

logo 2 white.png
bottom of page