top of page
logo 1 white.png

pro jednotlivce

Metody, které vyvíjíme a využíváme při tvorbě a prezentaci našich projektů publiku, adaptujeme a následně nabízíme pro kustomizovanou a personalizovanou práci s jednotlivci.

Jedná se o metody cílící především na empowerment, sebeuvědomění, aktivizaci, hledání vlastního řešení, prožitek svobody a určování vlastních mezí a hranic. 

Kromě našich zkušeností na poli umělí v oblasti režie, dramaturgie a performance, čerpáme také z pedagogické činnosti, které se paralelně věnujeme již několik let. Více o našich zkušenostech najdete v sekci tvůrci. 

Nabízíme unikátní, originální, osvědčené postupy vedoucí k cílům, které si na začátku každého programu určíme společně s klienty. 

V případě zájmu o individualizovaný seberozvojový program nás neváhejte kontaktovat na mailové adrese treti.prostor@gmail.com s poptávkou, na základě Vašich požadavků Vám zašleme obsahovou a cenovou nabídku. 

logo 2 white.png
bottom of page