top of page
logo 1 white.png

seberozvoj

"Posunout se můžeme jedině z místa, na kterém právě stojíme."

(A. Jodorowski) 

Pohyb fyzický i duševní je pro nás základem tvorby a tvorba základem posunu sebe samých i našeho okolí. 

Při umělecké činnosti a autorské tvorbě objevujeme možnosti seberozvoje a vlastního osvobození od starých struktur a struktury nové. Na základě práce s prastarými mýty a příběhy formulujeme metody práce a témata, která na poli umění přetavujeme ve zkušenost zaměřenou na hluboký emocionální a estetický zážitek. V případě programů zaměřených na seberozvoj tematizujeme především vědomý a řízený prožitek vlastní aktivní role ve svém životě a uvědomění si svých mezí a možností. 

Nabízíme programy určené pro skupiny i seberozvojové aktivity pro jednotlivce. 

'

logo 2 white.png
bottom of page