top of page
logo 1 white.png

očitá svědectví na Břevnově

Participativní projekt “místo”, ze kterého vychází “očitá svědectví”, vznikl v roce 2019 za účelem hledání nástrojů pro zapojování publika do kreativního procesu. V průběhu tvorby jsme spolupracovali s nejrůznějšími sociálními skupinami od prodejců Nového prostoru po studenty gymnázií. Koncepce jak myšlenková, tak výtvarná vznikla na rezidenci zastřešené Centrem choreografického rozvoje SE.S.TA na zámku Žďár nad Sázavou. Další fáze vývoje projektu probíhala v roce 2021 v plzeňském kulturním centru Moving Station, kdy vznikl projekt “nové místo”, který byl realizován díky účasti studentů středních a základních škol v Plzni. 

 

Projekt “očitá svědectví”, který staví především na nové vizuální koncepci a jejích dopadech na samotnou koncepci myšlenkovou, propojil tvorbu autorky Anety Fodorové zaměřující se na participativní umění, fotografa Lukáše Prokůpka, fotografky Zuzany Lazarové, s performerkou Sárou El Maghrabi. 

 

“Očitá svědectví na Břevnově” jsou fúzi všech předcházejících fází a rozhodně nejsou konečným výsledkem, ale také pouze procesem, vývojovou fází projektu, který, bude-li zájmu, zase jindy, jinde a jinak pozve do svých útrob další účastníky. 

Projekt vznikl ve spolupráci s imerzivním barem RECesse a byl podpořen Mětstskou částí Praha 6 a MHMP. 

“Koncept je to jednoduchý. Diváci vstoupí do divadelního prostoru a mají v zásadě

neomezený čas reagovat na instalaci, která je v něm připravená. Poté se vrátí a společně

s tvůrkyněmi o tom, co v prostoru viděli, vnímali, cítili, dělali a proč, diskutují... Výsledkem

není ‚hotové’ (definitivní) umělecké dílo, ale mělo by to být poznání o člověku v nás.”

– Vladimír Hulec, Divadelní noviny

 

 

koncepce

výtvarná spolupráce

Aneta Fodorová 

Juliana Höschlová, Zuzana Lazarová, Lukáš Prokůpek

logo 2 white.png
bottom of page